Over ons

RS Real Estate Solutions is een onafhankelijke specialist op het gebied van vastgoed en vastgoeddata. Wij brengen niet alleen uw vastgoeddata in beeld, maar helpen u ook bij al uw vastgoedvraagstukken. Hierbij bek​ijken wij de vraagstukken vanuit uw perspectief en proberen u verder te helpen met een no-nonsens aanpak. Door de 40 jaar ervaring die de oprichters van RS Real Estate Solutions hebben met het werken met enorme hoeveelheden vastgoeddata weten zij als geen ander hoe belangrijk het is grip op de data te hebben om zo de processen te optimaliseren en de kans op fouten te minimaliseren. Of dit nu gaat om een goede meetrapporten die aansluiten bij de behoefte van uw organisatie of om de opslag van de data in computersystemen.

Professionele Meet Dienst

Een meetrapport conform NEN2580 of conform de Branche Brede Meetinstructie (BBMI). Afhankelijk van het doel hebt u de één of de ander nodig en in sommige gevallen kunnen beide. De Professionele Meet Dienst voorziet u van beide. Met de Professionele Meet Dienst krijgt u inzicht in de omvang van een gebouw of ruimte. Hiermee bent u instaat om de juiste keuzes  te maken.

Kenmerken Professionele Meet Dienst
 • Heldere omschrijving opdracht inclusief eventuele bijzondere uitgangspunten
 • Beschrijving gemeten object en/of ruimte
 • Toelichting verschillende soorten oppervlakten inclusief begrippenlijst
 • Duidelijke meetstaat per gebouw en/of bouwlaag
 • Meetcertificaat A of B
 • Tekeningen met daarop aangegeven de verschillende soorten ruimten en/of oppervlakten

Professionele Inspectie Dienst

Gebouwen en bouwwerken worden steeds aan extremere omstandigheden blootgesteld. Hierdoor zijn periodieke inspecties om de staat van het gebouw te controleren noodzakelijk om zo zeker te stellen dat gebruikers van het gebouw en/of de directie omgeving geen gevaar lopen. Visuele gebouwinspecties zijn doorgaans gecompliceerd en kostbaar, doordat de veiligheidsnormen de afgelopen jaren enorm zijn aangetrokken. Snel een dak inspecteren is zonder de juiste veiligheidsmaatregelen niet meer mogelijk. RS Real Estate Solutions biedt u een alternatief, te weten inspecties middels drone techniek.

Kenmerken Professionele Inspectie Dienst
 • Veilig
 • Effectief
 • Efficiënt
 • Conform geldende regelgeving van Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ILenT).

Professionele Taxatie Dienst

Onze taxaties worden voor 100% conform de eisen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs uitgevoerd, al onze taxateurs zijn geregistreerd in één of meerder registers. Indien wij zelf niet de benodigde expertise hebben om een taxatie voor een object uit te voeren zullen wij dan ook niet schromen om een partner in te schakelen die wel over de benodigde expertise beschikt. In dit geval zullen  wij er ook op toezien dat de partner ook conform de richtlijnen van het NRVT werkt.

Kenmerken Professionele Taxatie Dienst
 • Heldere omschrijving opdracht inclusief eventuele bijzondere uitgangspunten
 • Zorgvuldige controle van broninformatie
 • Eenduidige en heldere onderbouwing van het rapport
 • Waardering conform geldende wetgeving
 • Waardering volgens (inter)nationale standaarden IVS, EVS en NRVT

Professionele Advies Dienst

Bent u actief in de vastgoed en ziet u soms door de bomen het bos niet meer! Dan kan RS Real Estate Solutions met 40 jaar ervaring op het gebied van vastgoed, vastgoeddata en optimalisatie van processen u helpen de juiste weg uit het bos te vinden. De consultants dirigeren u misschien op een onconventionele manier het bos uit, maar enkel met het doel u te voorzien van handvaten waarmee u zelf de weg vooruit vindt.

Kenmerken Professionele Advies Dienst
 • Deskundig
 • Integer
 • Onafhankeliijk
 • Respectvol
NEEM CONTACT OP